Chất lượng - Chính xác - Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Trang chủ »Đơn đang triển khai

Dịch Thuật Dự Án Hồ Chứa Nước Rạch Cá

Dự án xây dựng hồ Rạch Cá - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang, là dự án hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư bởi Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang và Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

Dự án xây dựng hồ Rạch Cá - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang, là dự án hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư bởi Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang và Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dịch thuật Mekong đã ký hợp đồng dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh toàn bộ tài liệu dự án ( Báo cáo tác động môi trường, hồ sơ pháp lý, thuyết minh chung, thuyết minh tổng hợp, bản vẽ...)  với số lượng hơn 500 trang và các bản vẽ A3 trong thời gian 3 tuần làm việc. Sau khi dịch thuật xong, toàn bộ hồ sơ được lấy dấu dịch thuật công chứng của phòng Tư pháp. Chúc cho dự án được sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.