Chất lượng - Chính xác - Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Trang chủ »Đơn đang triển khai

Nhận dịch thuật cho nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

Tập đoàn  Điện lực Việt Nam có ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

 

Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, EVN hiện có 3 tổng công ty phát điện (GENCO 1, 2, 3) thuộc lĩnh vực sản xuất điện năng, 5 tổng công ty điện lực kinh doanh điện năng đến khách hàng là Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC),Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI), Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC). Phụ trách lĩnh vực truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện nay là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN NPT), được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 công ty truyền tải (Công ty Truyền tải 1, 2, 3, 4) và 3 Ban quản lý dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Trung, Nam).


Rất vinh dự cho công ty dịch thuật Mekong của chúng tôi đã được tin tưởng là đơn vị dịch thuật cho một số dự án của Tổng công ty điện lực Việt Nam. Tiêu biểu là dịch và chuyển ngữ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3MR là nhà máy nhiệt điện đốt than thứ 4 sau nhà máy điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3 được xây dựng trong Trung tâm điện lực Duyên Hải - Trà Vinh có qui mô công suất 1x660MW. Chủ trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án NMNĐ Duyên Hải 3MR là hết sức cần thiết để đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam từ năm 2018.

 

Mọi chi tiết cần tư vấn xin vui lòng liên hệ: 
SĐT0945 988 555 hoặc 0983 637 351 . Email: info@dichthuatmekong.com