Chất lượng - Chính xác - Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

Trang chủ »Phiên dịch Châu Á

Phiên dịch viên Trung Quốc

Phiên dịch viên Trung Quốc

trong Phiên dịch Châu Á, 28-01-2016

Dịch thuật Mekong chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê phiên dịch viên tiếng Trung Quốc giỏi có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phiên dịch  tiếng Trung Quốc tại cái cuộc tọa đàm, họp, hội nghị,…  

Chi tiết »

Phiên dịch tiếng Nhật Bản

Phiên dịch tiếng Nhật Bản

trong Phiên dịch Châu Á, 12-01-2016

Công ty dịch thuật Mekong chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê phiên dịch viên tiếng Nhật Bản giỏi có kinh nghiệm với mức cho phí rẻ nhất mà không đơn vị nào có được.  

Chi tiết »