Chất lượng - Chính xác - Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

dịch sách sài gon 3 thế kỷ

Dịch Sách Sài Gòn 3 Thế Kỷ Phát Triển

Dịch Sách Sài Gòn 3 Thế Kỷ Phát Triển

trong Đơn đang triển khai, 15-02-2016

Công ty dịch thuật Mekong nhận dịch thuật cuốn sách dày 243 trang nói về sự hình thành và phát triển của Sài gòn qua 3 thế kỷ được Tập đoàn AA Corporation chuyên về thi công những dự án khách sạn cao cấp.  

Chi tiết »