Chất lượng - Chính xác - Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

dịch thuật dự án

Nhận dịch thuật cho nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

Nhận dịch thuật cho nhà máy nhiệt điện duyên hải 3

trong Đơn đang triển khai, 15-02-2016

Tập đoàn  Điện lực Việt Nam có ngành, nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.  

Chi tiết »

Dịch Thuật Dự Án Hồ Chứa Nước Rạch Cá

Dịch Thuật Dự Án Hồ Chứa Nước Rạch Cá

trong Đơn đang triển khai, 15-02-2016

Dự án xây dựng hồ Rạch Cá - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang, là dự án hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư bởi Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang và Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

Chi tiết »