Chất lượng - Chính xác - Dịch vụ khách hàng tuyệt vời

dịch thuật dự án hồ chứa nước

Dịch Thuật Dự Án Hồ Chứa Nước Rạch Cá

Dịch Thuật Dự Án Hồ Chứa Nước Rạch Cá

trong Đơn đang triển khai, 15-02-2016

Dự án xây dựng hồ Rạch Cá - Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang, là dự án hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư bởi Công ty TNHH Thương mại Kiên Giang và Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

Chi tiết »